Dankwoord

Dankjewel


De grootste ondersteuning en sponsoring en dit vanaf het eerste uur, nu ruim 40 geleden, danken wij aan:

Wij danken in het bijzonder de Raad van Bestuur en de directie van het ziekenhuis.


Dank ook aan alle firma's die ons steunen en sponsoren.


Verder danken wij ook iedereen die als medewerker, zowel voor als achter de schermen, zijn steentje heeft bijgedragen om Ziekenomroep Zenith te maken tot wat hij nu is.


En last but not least, ook een dikke dankjewel aan de patiënten, bezoekers, alle stafleden en medewerkers van het ziekenhuis voor hun steun.Luister hier naar het promospotje 40 jaar Ziekenomroep Zenith.