Bekende Vlamingen

Bekende Vlamingen aka BV's


Gedurende zijn bestaan heeft Zenith heel wat Bekende Vlamingen (BV's) over de studiovloer gehad.


Allen waren ze zeer enthousiast en verbaasd over het professionalisme en de inzet van de medewerkers.


Uiteraard werd deze kans aangegrepen om hen een interview af te nemen.

In verband met de schending van het portretrecht maar ook schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen wij wanneer u dat wenst, op eenvoudig verzoek uw foto verwijderen.


U kan uw verzoek richten aan:


Ziekenomroep Zenith vzw

Ter attentie van Johan Mandeville

p/a AZ Sint-Lucas Brugge

Sint-Lucaslaan 29

8310 Brugge (Assebroek)